Friedlandhilfe e.V.

Grenzdurchgangslager
37133
Friedland
05504-276

keine Angaben